Saturday, 24 April 2010

Rumah Yang Tidak Dimasuki Syaitan

Rumah Yang Tidak Dimasuki Syaitan

Rumah yang bersih

Penghuni membaca “Bismillah” ketika memasuki rumah

Sentiasa berzikir (ahli rumah mendirikan solat dengan sempurna)

Penghuninya jujur dan menepati janji

Penghuninya memakan makanan yng halal (dan cara mendapatkannya juga halal)

Penghuninya mengekalkan silaturrahim (sentiasa mesra)

Rumah yang penghuninya berbakti kepada Ibu dan Bapa

No comments:

Post a Comment