Wednesday, 20 June 2012

Semakan Jadual Baru KTM Komuter

Bermula 18 Jun 2012, KTM Komuter akan beroperasi dengan sedikit pindaan pada waktu berlepas bagi semua laluan perkhidmatannya.  Pindaan ini dibuat bagi menyesuaikan penggunaan kedua-dua tren sediaada iaitu tren 3 gerabak dan penambahan tren baharu 6 gerabak MyKomuter yang mula diperkenalkan pada bulan Mac yang lalu.

Walau bagaimanapun KTM Komuter masih mengekalkan kekerapan sediaada iaitu setiap 15 minit pada waktu puncak di sektor antara Batu Caves – Klang - Batu Caves dan Bangi - Sungai Buloh - Bangi. Kekerapan perkhidmatan di lain-lain sektor ialah setiap 30 minit sepanjang hari.

Seiring dengan perlaksanaan jadual baru ini juga, perkhidmatan tren baru 6 gerabak MyKomuter akan memulakan perkhidmatan dari Sungai Gadut ke Rawang dan Rawang ke Sungai Gadut.

Terima kasih.

Nota : Anda boleh rujuk kepada rajah di bawah untuk maklumat lanjut.

No comments:

Post a Comment