Sunday, 24 May 2015

Latihan Industri Di KTMB

Kepada semua pelajar IPTS/IPTA, KTMB mempelawa Pelajar  Institusi  Pengajian  Tinggi  (IPT)  yang  diiktiraf  kerajaan  di  peringkat Diploma  atau Ijazah Sarjana Muda untuk menjalani Program Latihan Industri.

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.ktmb.com.my/images/JVKTMBCPLATIHANINDUSTRI.pdf

2 comments: