Sunday, 6 September 2009

Penunjuk Poin Elektrik

Penunjuk Poin Elektrik yang terdapat di Stesen Rantau Panjang.

Penunjuk Poin Elektrik atau Electric Point Indicator (EPI) telah dipasang bersebelah dengan poin di beberapa buah stesen yang telah dinaiktaraf menjadi Stesen Kuncikait.

Penunjuk Poin ini direka sedemikian rupa supaya kedua - dua arah (facing and trailing point) boleh memberikan indikasi kedudukan poin kepada pemandu yang ingin bertolak dari sesuatu stesen untuk memasuki bahagian blok atau semasa membuat lansiran.

Stesen yang pertama di dalam KTMB yang dipasang dengan EPI ini adalah Stesen Rantau Panjang dan Stesen Krai.

No comments:

Post a Comment