Monday, 8 March 2010

Keretapi Negeri Sabah

Akhbar Xinhua di China melaporkan tentang ketibaan dua buah lokomotif dan 8 buah koc bagi kegunaan Jabatan Keretapi Negeri Sabah di Kota Kinabalu.
Aku kurang pasti apakah kelas atau jenis lokomotif tersebut. Yang aku ketahui ianya dibuat oleh Ziyang Locomotive.

Gambar oleh laman web rasmi Kerajaan China

No comments:

Post a Comment