Sunday, 9 May 2010

Ibadah

Menegakkan makruf dan meninggalkan mungkar adalah ibadah, membuat kerja-kerja berfaedah adalah ibadah, berusaha dan berdoa agar tidak melakukan dosa dan mungkar adalah ibadah, malah meninggalkan kerja sia-sia juga adalah ibadah.
Kejayaan sebenar seseorang Muslim di dalam hidup adalah kejayaannya menghayati dan menunaikan ibadah dalam ertikata yang luas ini....

No comments:

Post a Comment