Saturday, 22 May 2010

Isyarat Bilah Semboyan

Apakah maksud isyarat yang ada di dalam bulatan merah pada gambar di atas? Ia adalah kombinasi bilah semboyan yang biasa dilihat dan ditambah dengan satu bentuk bulat berwarna putih.

Ya... itu adalah isyarat untuk pemandu keretapi barang.

Apabila bilah semboyan itu diturunkan (lowered), bermakna keretapi barang tersebut boleh memasuki landasan menuju ke yad barang-barang. Keretapi penumpang tidak boleh menerima isyarat ini.

No comments:

Post a Comment