Friday, 9 December 2011

Hadith Pilihan

Tatatertib Wanita di Dalam Masjid

Yahya bin Qaza'ah menyampaikan kepada kami, daripada Ibrahim bin Said, daripada az-Zuhri, daripada Hind binti Harith daripada Ummu Salamah katanya: Apabila Rasulullah s.a.w memberi salam, wanita-wanita bangun ketika selesai salam Baginda dan Baginda duduk sekejap pada tempatnya sebelum Baginda bangun. Katanya: Kami berpendapat wallahu a'laam, itu adalah bertujuan supaya wanita-wanita beredar lebih dahulu daripada lelaki.

No comments:

Post a Comment