Sunday, 18 December 2011

Telusan Terhad

Telusan Terhad adalah kawasan rel yang mempunyai ruang untuk bergerak yang terhad. Contoh mudah kawasan telusan terhad adalah sesebuah terowong yang dilalui oleh keretapi.

Telusan Terhad boleh dikenalpasti melalui satu papan tanda merah dan putih dengan perkataan AMARAN - TELUSAN TERHAD seperti contoh di bawah.

Di bawah ini adalah Terowong Chegar Perah. Amaran Telusan Terhad dipasang di kedua - dua mulut terowong sebagai peringatan samada kepada pemandu lokomotif atau kakitangan yang bekerja di dalam terowong tersebut.

Istilah Telusan Terhad juga digunakan apabila seseorang kakitangan diperlukan dalam kerja - kerja melansir tren atau seseorang kakitangan itu bekerja berhampiran dengan landasan mencapah.

Beberapa prosedur harus dipatuhi oleh semua kakitangan keretapi apabila melalui kawasan Telusan Terhad. Ini bagi mengelakkan berlakunya kejadian yang tidak diingini.

No comments:

Post a Comment