Saturday, 15 June 2013

Jawatan Kosong - Food & Beverage Crew Perkhidmatan ETS

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia bagi mengisi kekosongan jawatan berikut di Perkhidmatan ETS, Antarabandar.

 FOOD & BEVERAGE CREW  (GRED N11G12)
(PERKHIDMATAN ETS)
Kelayakan
-  Lulus Bahasa Malaysia dan Matematik dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
-  Boleh berkomunikasi  dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
-  Umur tidak melebihi 25 tahun pada tarikh iklan ditutup
-  Mempunyai tahap kesihatan yang baik
-  Bersedia untuk bertugas di atas tren

Spesifikasi Tugas
- Bertanggungjawab memastikan stok/ bekalan makanan adalah mencukupi setiap kali perjalanan tren dan merekod maklumat stok/bekalan mengikut format yang ditetapkan.
- Merancang dan mengawal aktiviti operasi F&B bertujuan mendapat  jualan yang tinggi, hubungan pelanggan yang baik di samping memastikan kebersihan sentiasa terjaga.
-  Melaporkan hasil kutipan harian dan bekalan makanan kepada pegawai bertugas pada setiap waktu akhir bekerja.
-  Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Penyelia dari masa kesemasa.

Cara Memohon
Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan menyatakan pengalaman, butir-butir peribadi beserta dengan salinan sijil-sijil persekolahan, sekeping gambar berukuran pasport  dan sampul surat beralamat sendiri (ukuran 4” x 9”) yang bersetem. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar sebelum atau pada 28 Jun 2013 ke alamat seperti berikut:-

Pengurus Besar
Pengurusan Bakat dan Pembangunan Organisasi
(Unit Perancangan Kakitangan)
Ibu Pejabat Korporat KTM Berhad
Jalan Sultan Hishamuddin
50621 Kuala Lumpur
Tel: 03-22631368/03-22631312

No comments:

Post a Comment