Sunday, 15 August 2010

Ciri - Ciri Sebuah Keluarga Bahagia

(sambungan)

Tidak ramai masyarakat kita yang prihatin dengan nilai-nilai agama untuk dijadikan asas dalam memilih jodoh. Sedangkan Rasulullah SAW memberi jaminan bahawa pasangan yang memilih kriteria agama ketika membuat pemilihan jodoh akan selamat di dunia dan di akhirat.

Ini tidak bermakna Islam menolak ciri-ciri yang selain daripada agama seperti yang disebutkan tadi tetapi di akhir hadis tersebut menyebut lebih baik memilih mereka yang beragama maka kekayaannya akan selamat, kebahagiaannya akan kekal dan keturunannya akan dimuliakan. Kita membincangkan aspek utama bukannya menegah memilih, kerana manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki naluri yang berlainan dan semestinya inginkan yang cantik, indah dan cenderung kepada nilai material.

Walau bagaimanapun, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak diragui lagi kesahihannya. Rasul diutus kepada manusia untuk membawa berita gembira dan menjadi rahmaat keseluruh alam. Pilihan yang berdasarkan nilai-nilai agama akan membawa kebahagiaan kepada manusia itu sendiri.

(bersambung)

No comments:

Post a Comment