Saturday, 1 October 2011

Jawatan Kosong Di KTMB

Permohonan adalah dipelawa kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:-

JURUTEKNIK SEMBOYAN & KOMUNIKASI

Kelayakan

Calon Luaran :

q Berumur tidak lebih 28 tahun pada tarikh iklan ditutup;

q Memiliki Sijil Elektrik / Elektronik / Telekomunikasi dari Politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

q Mendapat kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di dalam Sijil Pelajaran Malaysia.

Calon Dalaman :

q Berkhidmat sekurang-kurangnya 7 tahun sebagai Tukang K2 (Gred R06G12)

q Calon mempunyai pengetahuan yang baik tentang kerja-kerja penyenggaraan Semboyan & Komunikasi

q Mempunyai Sijil KTMB 038

q Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

Kriteria Pemilihan

q Boleh berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris;

q Berkemahiran dalam penggunaan komputer (eg MS Office Word, Excell dll.);

q Sedia bertukar ke mana-mana lokasi di rangkaian KTMB;

q Bermotivasi serta boleh bekerja bersendirian.

q Sihat tubuh badan/fizikal yang sesuai

Spesifikasi Tugas

q Menyelia kerja-kerja penyenggaraan Semboyan & Komunikasi;

q Menyenggara dan menguji peralatan Semboyan & Komunikasi mengikut piawaian yang ditetapkan;

q Menghadiri dan membaiki kerosakan peralatan Semboyan & Komunikasi yang dilaporkan seberapa segera;

q Menguji peralatan yang rosak dan menghantar untuk membaikpulih peralatan tersebut;

q Mengemaskini dan menyimpan semua rekod dan daftar inventori peralatan Semboyan & Komunikasi;

q Menyediakan laporan kerosakan dan laporan mingguan;

q Bersedia untuk bekerja lebih masa.


Cara Memohon

Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan menyatakan pengalaman, butir-butir peribadi beserta dengan salinan sijil-sijil persekolahan, sekeping gambar berukuran pasport dan sampul surat beralamat sendiri (ukuran 4” x 9”) yang bersetem. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar tidak lewat daripada 14 Oktober 2011 ke alamat seperti berikut:


Pengurus Besar

Pengurusan Bakat dan Pembangunan Organisasi

Ibu Pejabat Korporat KTM Berhad

Jalan Sultan Hishamuddin

50621 Kuala Lumpur.

No comments:

Post a Comment