Friday, 13 June 2014

Jawatan Kosong - Juruteknik Fasiliti

Permohonan adalah dipelawa kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan berikut:-

JURUTEKNIK FASILITI 
                                                       
Syarat Kelayakan
-  Mempunyai Sijil Kejuruteraan Awam dari Politeknik atau mana-mana institusi yang setaraf.
-  Berusia 19 tahun dan ke atas tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup iklan.
-  Pengalaman kerja yang berkaitan dengan kejuruteraan awam adalah kelebihan.
-  Mempunyai penglihatan yang baik dan tidak buta warna.

Kriteria Pemilihan
-  Boleh berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
-  Mempunyai tahap kesihatan yang baik.
-  Sedia bertukar ke mana- mana lokasi di rangkaian KTMB.
-  Bermotivasi serta boleh bekerja bersendirian.

Spesifikasi Tugas
-  Mengawasi kerja-kerja pembaikian kerosakan bangunan serta pembersihan kawasan perumahan KTMB adalah mengikut kualiti kerja yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan.
-  Mengawasi serta memastikan bahawa pekerja –pekerja, barang - barang serta peralatan untuk penyelengaraan tugas harian adalah mencukupi dan sempurna.
-  Membuat lawatan kerja berjadual ke kawasan serta bangunan dibawah penyeliannya seperti yang telah diprogramkan pada awal tahun
-  Menjadual kerja seharian kakitangan bawahannya serta memeriksa tuntutan lembur mereka adalah betul dan tepat dan berada pada tahap yang minima.
-  Menyediakan dan membuat anggaran bagi kerja - kerja kontrak serta proses memanggil tawaran kerja.

Cara Memohon
Permohonan hendaklah dibuat dengan menyatakan pengalaman, butir-butir peribadi beserta dengan salinan sijil-sijil persekolahan, sekeping gambar berukuran pasport dan sampul surat beralamat sendiri (ukuran 4” x 9”) yang bersetem. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar tidak lewat pada 30 Jun 2014 ke alamat berikut:-

Unit Perancangan Kakitangan
Pengurusan Bakat dan Pembangunan Organisasi
Ibu Pejabat Korporat KTM Berhad
Jalan Sultan Hishamuddin50621 Kuala Lumpur.

No comments:

Post a Comment