Wednesday, 3 March 2010

Sahabat Dan Jiran Yang Baik

Daripada Abdullah bin Omar r.a. katanya: Rasulullah S.A.W. bersabda: "sahabat - sahabat yang paling baik di sisi Allah Taala ialah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan jiran - jiran yang paling baik di sisi Allah Taala ialah mereka yang paling baik terhadapt jirannya".

Riwayat at Turmuzi

No comments:

Post a Comment