Wednesday, 11 September 2013

Jawatan Kosong - Tukang K3Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia bagi mengisi kekosongan jawatan berikut:-

TUKANG K3
(GRED R07G12)

KELAYAKAN
Calon Dalaman :
-  Telah disahkan dalam perkhidmatan;

-  Berkhidmat tidak kurang dari 5 tahun dalam gred 12;

-  Lulus ujian Tukang K3 ;

-  Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

Calon Luaran:
-  Berusia tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup iklan;

-  Mempunyai sijil kemahiran daripada IKM, ILP, Giat MARA atau mana-mana institusi yang setaraf atau

-  Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dari mana-mana institusi kemahiran atau

-  Keutamaan dalam bidang Teknologi Bangunan Berasaskan Kayu, Teknologi Bangunan Berasaskan Batu-Bata, Pemasangan Paip Domestik dan lain-lain yang setara.

KRITERIA PEMILIHAN
-  Boleh membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris;

-  Mempunyai tahap kesihatan yang baik;

-  Sedia bertukar kemana-mana lokasi dirangkaian KTMB;

-  Bermotivasi serta boleh bekerja bersendirian.

SPESIFIKASI TUGAS
-  Bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja pembaikan/penyenggaraan bangunan.

-  Bertanggungjawab mengadakan cara kerja yang selamat.

-  Menggunakan peralatan dan bekalan/alat ganti dengan berpatutan tanpa membazir.

-  Menunjuk ajar serta bekerjasama dengan pembantu (Penyenggara Am) untuk menjalankan tugas tugas harian.

-  Memastikan semua peralatan tukang dalam keadaan sempurna.

-  Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Penyelia dari masa kesemasa.

CARA MEMOHON
Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan menyatakan butir-butir peribadi, pengalaman, kelulusan beserta dengan salinan sijil yang berkaitan dan bagi calon luar hendaklah menyertakan sampul surat beralamat sendiri yang bersetem. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar sebelum  23 September 2013 ke alamat seperti berikut:-
                 

PENGURUS BESAR
Pengurusan Bakat dan Pembangunan Organisasi
KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD
Ibu Pejabat Korporat KTM Berhad
Jalan Sultan Hishamuddin
50621 Kuala Lumpur.

Tel: 03-22631368/03-22631312

No comments:

Post a Comment