Sunday, 18 July 2010

Hindari Sifat iri Hati Dan Dengki Dalam Diri

(sambungan)

Perlu ditekankan sekali lagi perasaan dengki yang terdapat dalam diri seseorang itu tidak akan membahayakan atau mencacatkan orang atau individu yang menjadi sasaran, bahkan nikmat tersebut akan terus dinikmati orang tersebut, malah ia mungkin mendapat perlindungan dari Allah S.W.T. Mengikut pendapat Alim Ulamak sifat dengki ini boleh diatasi dengan amalan dan keinsafan diri. Salah seorang Ulamak Islam ada menyebut,

"Jika dalam jiwa kita ada perasaan iri hati terhadap seseorang, hendaklah kita puji perbuatan baiknya, jika kita ingin bersifat sombong, hendaklah kita cuba merendah diri, jika dalam hati kita ingin memusnahkan nikmat orang lain, hendaklah kita berdoa semoga nikmat orang itu ditambahkan, dan hendaklah kita meneladani orang-orang salaf, bila ia mendengar ada orang iri hati terhadap dirinya, maka dengan segera ia memberi hadiah kepada orang yang iri hati kepadanya".

(bersambung)

No comments:

Post a Comment