Saturday, 7 December 2013

Jawatan Kosong - Pelatih Juruteknik Awam

Permohonan adalah dipelawa kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengikuti program latihan berikut:-

PELATIH JURUTEKNIK AWAM (MERINYU URUSAN JALAN)

Calon-calon yang terpilih akan dikehendaki menjalani latihan untuk tempoh selama 11 bulan di Akademi Keretapi, Batu Gajah. Calon-calon yang berjaya menamatkan latihan dan lulus dalam peperiksaan yang diadakan kemudiannya akan ditawarkan untuk mengisi jawatan Juruteknik Awam (Merinyu Urusan Jalan) J07G10.

Deskripsi Tugas

1. Menjalankan penyenggaraan landasan, sisian-sisian, terowong, jambatan-jambatan dan pembentong.
2. Menjalankan pemeriksaan berkala kepada sesimpang dan lintasrata.
3. Menjalankan kerja bancian (prospection) kepada bahan-bahan landasan untuk tujuan perancangan tahunan.

Kelayakan

v     Mempunyai Sijil Kejuruteraan Awam dari Politeknik atau mana-mana institusi yang setaraf
v     Berusia 20 tahun dan ke atas tetapi tidak melebihi 27 tahun pada tarikh tutup iklan
v     Pengalaman kerja yang berkaitan dengan kejuruteraan awam adalah kelebihan
v     Mempunyai penglihatan yang baik dan tidak buta warna.

Syarat-syarat lain

v     Calon-calon yang berjaya akan dikehendaki menandatangani kontrak perkhidmatan selama 5 tahun dengan KTMB.

Cara Memohon 

Permohonan hendaklah dibuat dengan menyatakan pengalaman, butir-butir peribadi beserta dengan salinan sijil-sijil persekolahan, sekeping gambar berukuran pasport  dan sampul surat beralamat sendiri yang bersetem. 


Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar  tidak lewat daripada  23 Disember 2013 ke alamat seperti berikut:-

Pengurus BesarPengurusan Bakat & Pembangunan Organisasi
Ibu Pejabat Koporat KTM Berhad
Jalan Sultan Hishamuddin
50621 Kuala Lumpur

(Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru atas kiri sampul surat permohonan jawatan)

No comments:

Post a Comment