Saturday, 17 July 2010

Hindari Sifat iri Hati Dan Dengki Dalam Diri

(sambungan)

* Takut menghadapi saingan. Bila seseorang ingin mendapat atau mencapai sesuatu ia khuatir atau takut untuk menghadapi saingan. Oleh yang demikian ia dengan cepat ingin menutup peluang atau jalan bagi orang lain untuk mendapat atau memperolehi kenikmatan seperti dirinya. Ini disebabkan jika berlaku saingan ia khuatir dirinya akan tewas.

* Bercita-cita besar untuk memimpin. Cita-cita untuk memimpin, menguasai orang lain atau ingin mendapatkan kedudukan tertentu memang saling berkaitan. Oleh yang demikian orang-rang yang mempunyai sifat dengki akan merasa takut atau khuatir jika terdapat orang lain yang boleh mengatasi dirinya atau kemungkinan terdapat orang lain yang boleh menyebabkan dirinya hilang pengaruh.

(bersambung)

No comments:

Post a Comment