Monday, 19 March 2012

Hadith Pilihan

Azan Dan Qomat

“Daripada Anas r.a. katanya, “diperintahkan Bilal supaya menggenapkan azan iaitu (dua – dua atau empat – empat) dan mengganjilkan qomat, kecuali ketika menyebut, “qodko matissolah” (yakni disebut dua kali). 
Riwayat al-Bukhari dan Muslim
 
*Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim tetapi Muslim tidak menyebut pengecualian itu.

No comments:

Post a Comment