Monday, 19 March 2012

Jawatan Kosong - Juruteknik Elektrik

Permohonan adalah dipelawa kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:-

JURUTEKNIK ELEKTRIK 

Kelayakan
Calon Luaran :
q       Berumur tidak lebih 28 tahun pada  tarikh iklan ditutup;
q       Memiliki Sijil Elektrik dari Politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
q       Memiliki Sijil Penjaga Jentera A1/B1 adalah satu kelebihan;
q       Mendapat kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di dalam Sijil Pelajaran Malaysia.

Calon Dalaman :q       Berkhidmat sekurang-kurangnya 7 tahun sebagai Tukang K2 (Gred R06G12)
q       Mempunyai sijil Authorised Person (AP) dan Nominated Person (NP) yang dikeluarkan oleh Jabatan Sistem Elektrifikasi
q       Mempunyai Sijil Pemilikan (PICOP) adalah satu kelebihan
q       Calon mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman serta pengetahuan yang baik tentang kerja-kerja penyelenggaraan Sistem Talian Atas dan Bekalan Kuasa Sistem Elektrifikasi
q       Lulus ujian pra kelayakan kenaikan pangkat
q       Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

Kriteria Pemilihan 
q       Boleh berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris;
q       Berkemahiran dalam penggunaan komputer (eg MS Office Word, Excell dll.);
q       Sedia bertukar ke mana-mana lokasi dirangkaian KTMB;
q       Bermotivasi serta boleh bekerja bersendirian.

Spesifikasi Tugas 
q       Membuat pensuisan dan pengasingan bekalan Sistem Elektrifikasi 25KV – mengeluarkan permit kerja kepada kakitangan penyelenggaraan dan / atau kontraktor untuk bekerja berhampiran dengan Peralatan Talian Atas;
q       Membuat pengujian talian hidup 25 KV;
q       Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan sistem elektrifikasi yang baru dan lama;
q       Menyelenggara dan menguji peralatan Elektrifikasi mengikut standard yang ditetapkan;
q       Menghadiri dan membaiki kerosakan peralatan Elektrifikasi yang dilaporkan seberapa segera;
q       Menguji peralatan yang rosak dan menghantar untuk membaikpulih peralatan tersebut;
q       Mengemaskini dan menyimpan semua rekod dan daftar inventori peralatan Elektrifikasi;
q       Menyediakan laporan mingguan.
q       Bersedia untuk bekerja lebih masa.

Cara Memohon
Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan menyatakan pengalaman, butir-butir peribadi beserta dengan salinan sijil-sijil persekolahan, sekeping gambar berukuran pasport  dan sampul surat beralamat sendiri (ukuran 4” x 9”) yang bersetem. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar  tidak lewat daripada  27 Mac 2012 ke alamat seperti berikut:-

           Pengurus Besar
Pengurusan Bakat dan Pembangunan Organisasi
Ibu Pejabat Koporat KTM Berhad
Jalan Sultan Hishamuddin
50621 K.Lumpur.

No comments:

Post a Comment